Ražotāji pēc produktu veida

Ja jūs meklējat konkrēta veida produkciju, piedāvājam ražotāju zīmolu pārskatu grupējumā pēc produktu veida, t.i., pēc piederības konkrētai produktu līnijai.

Nospiediet produktu veida nosaukumu, lai veiktu produktu līniju atlasi. Nospiediet zīmola attēlu, lai apskatītu visu izvēlētā ražotāja produkcijas piedāvājumu.

Cauruļvadu armatūra ietver vārstus, piedziņas, filtrus un citus papildpiederumus, šķidrumu transporta sistēmu nodrošināšanai lielās platībās.

Produktu grupa ietver sūkņus, viskometrus, vārstus un citus papildpiederumus vai sistēmas spiediena regulēšanai un nodrošināšanai dažādās iekārtās vai sistēmās.

Temperatūras kontrolei piedāvājam dažāda tipa plūsmas mērītājus, indikatorus, analītisko mērījumu ierīces u.c.

Līmeņa kontrole ietver dažāda tipa līmeņa mērītājus, plūsmas mērītājus, kontrolierus, sūkņus un elektroniku.

Produkcijas grupa paredzēta plūsmas ātruma mērīšanai un monitoringam elektrību vadošos šķidrumos. Ražotāji piedāvā augstas kvalitātes kontrolierus, plūsmas mērītājus, sķidruma paraugu ņēmējus, sūkņus, kontroles sistēmas un citas iekārtas.

Piedāvājumā plaša sortimenta sūkņi: pašuzsūcošie, dziļurbuma, drenāžas, horizontālie, vertikālie, daudzpakāpju un citi.

Frekvenču pārveidotāji ir elektroniskas ierīces maiņstrāvas (AC) pārveidošanai no vienas frekvences uz citu. Piedāvājam frekvenču pārveidotājus un ar tiem saistītās papildiekārtas.

Piedziņas ir motori mehānisku iekārtu darbības un funkcionēšanas nodrošināšanai. Produktu klāsts ietver elektriskas, pneimatiskas, un speciālas piedziņas, kā arī ar piedziņām saistītas papildiekārtas.

Piedāvājam katlus apkures sitēmām un enerģijas ieguvei. Produkcijas klāsts sastāv no mājsaimniecības un industriālo procesu katliem un ar tiem saistītu aprīkojumu.

Hidraulikas iekārtas ir mašīnas un papildpiederumi, kuri izmanto šķidruma spēku, mehāniskas kustības veikšanai un pastiprināšanai. Produktu grupa ietver mobilo elektroniku, hidrauliski integrētās ķēdes, alumīnija, tērauda un citus produktus.

Produkcijas klāstā ietilpst magnētiskie separatori un metāla detektori, kas nodrošina vadību un kontroli iekārtām, kuras tiek izmantotas metālapstrādes industrijā.

Purifikācijas rezultātā ūdeni ir iepējams attīrīt un padarīt izmantojamu gan pārtikā, gan citur. Produktu grupa sastāv no šķidrumu paraugu ņēmējiem, kontrolieriem, tmeperatūras un līmeņa mērītājiem u.c. iekārtām un ierīcēm.

Aksesuāri un citi nepieciešamie papildpiederumi industriālo iekārtu darbības uzlabošanai un veicināšanai.